Stålstomme till Bodetablering
Info Stålstomme till bod etablering för upp till 30 bodar.
Stommen kan anpassas till lutande underlag.

Finns för uthyrning.