Nordea, huvudkontor
Uppdrag Stålstomme med TRP plåt och rostfri skorsten till Nordeas huvud kontor (Kv Hästen).
Beställare Skanska