”Vi har en lång erfarenhet av stålstommar, trappor och räcken och är certifierade enligt
EN 1090-1 och EN ISO 3834-3 som gör att vi får CE-märka alla våra produkter.”

Fastighet
Verkstad

Carlhans Järnarbeten AB


Vi på Carlhans Järnarbeten AB har lång erfarenhet av alla slags stålkonstruktioner. Att på ett snabbt och professionellt sätt kunna leverera våra beställare med stålstommar, trappor och räcken, trp plåt montage, från ritning till färdig produkt.

Tommy Watkinson VD

Projekt Urban Escape

Montage av gångbro på projekt Urban Escape. Det sammanlänkar byggnaderna med varandra och blev en stor del av restaurang TAK som är en av de bästa takbarerna i Stockholm.