Drottning Silvias Konsertsal på Lilla Akademien, Stockholm

Design arkitekt:
Giorgio Palù & Michele Bianchi architetti

Beställare:
NCC

Drottning Silvias konsertsal, ligger i Lilla Akademiens lokaler i Vasastan i Stockholm. Lilla Akademin är en musikskola för barn i årskurs 1 till gymnasienivå. Vi har levererat och monterat allt stål till trappor, hissar, bryggor och räcken. Vi tackar NCC för förtroendet.

 

Mälarparksskolan

Uppdrag:
Solavskärmning för glasfasader & Entréskylt

Beställare:
HMB Construction AB