Mälarparksskolan

Uppdrag:
Solavskärmning för glasfasader & Entréskylt

Beställare:
HMB Construction AB